Propozície

Sedín Golf Tour 2019

séria klubových HCP turnajov

 

Názov turnaja:      Sedín Golf Tour 2019

Usporiadateľ:         Sedín Golf Club, o.z.

Riaditeľ turnaja:    Jaroslav Lacuška    

Súťažný výbor:     Helena Holakovská, Agáta Ďuďáková,

 

Sedín Golf Tour 2019 je dlhodobá súťaž, ktorú tvoria klubové HCP turnaje organizované GC Sedín.

 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách pre jednotlivé turnaje.

 

Prihlášky: účasť je potrebné potvrdiť v stanovenom termíne podľa propozícií na jednotlivé turnaje. Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo klubu, aktuálny HCP na info@golfsedin.sk

 

Štartovné a poplatok za hru:

Hrací deň streda    Dospelí nečlenovia GC Sedín 35,- EUR / turnaj

                                   Dospelí roční a riadni členovia GC Sedín 10,- EUR / turnaj

                                    Juniori do 18 rokov nečlenovia GC Sedín 25,- EUR /  turnaj

Juniori do 18 rokov roční a riadni členovia

GC Sedin 8,- EUR / turnaj

 

Hrací deň nedeľa  Dospelí nečlenovia GC Sedín 48,- EUR / turnaj

                                   Dospelí roční a riadni členovia GC Sedín 10,- EUR / turnaj

                                    Juniori do 18 rokov nečlenovia GC Sedín 38,- EUR /  turnaj

Juniori do 18 rokov roční a riadni členovia

GC Sedin 8,- EUR / turnaj

 

 

Podmienky účasti: súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku.

Minimálny počet hráčov pre jeden turnaj 12

 

Hracie dni túry – hrací deň je streda so začiatkom o 13:00 hod., a nedeľa so začiatkom o 9:30. Harmonogram turnajov je k dispozícii na www.skga.sk – ‚Turnaje’     (Súťažný výbor môže v prípade mimoriadnych okolností čas štartu, alebo kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj)

Spôsob štartu: Postupný z jamky č. 1, hráči vo flajtoch po troch

Stravovanie: Voda, tyčinka do bagu.

Súťažné kategórie:

 

Súťažné kategórie jednotlivých turnajov:

 

A: Spoločná kategória Stableford brutto – vyhlásený najlepší výsledok

B: Kategória Stableford netto – muži HCP 0 – 35,9 – vyhlásení prví traja hráči

C: Kategória Stableford netto – ženy HCP 0 – 35,9  – vyhlásené prvé tri hráčky

D: Spoločná kategória Stableford netto HCP 36 – 54 – vyhlásené prvé tri miesta

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku.

Súťažná kategória bude otvorená len v prípade účasti najmenej šesť hráčov v kategórii.

Pozn.: Ak bude účasť v kategórii menej ako 6 hráčov, a  jeden, alebo niektorí z kategórie, zahrajú viac ako 30 stableford bodov - v tom prípade bude vyhlásené a odmenené prvé miesto.

 

Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži:

Kategória A – víťaz kategórie s najvyšším počtom stableford bodov brutto.

Kategória B - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto.

Kategória C - prvé tri hráčky s najvyšším počtom stableford bodov netto.

Kategória D - prvé tri miesta s najvyšším počtom stableford bodov netto.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke.

 

Súťažné kategórie dlhodobej súťaže:

 

  1. Spoločná kategória Stableford netto HCP 0-36
  2. Spoločná kategória muži ECLECTIC brutto bez obmedzenia HCP
  3. Spoločná kategória ženy ECLECTIC brutto bez obmedzenia HCP
  4. Spoločná kategória muži ECLECTIC Stableford netto HCP 0-18
  5. Spoločná kategória muži ECLECTIC Stableford netto HCP 18,1-36
  6. Spoločná kategória ženy ECLECTIC Stableford netto HCP 0-18
  7. Spoločná kategória ženy ECLECTIC Stableford netto HCP 18,1-36

 

Do dlhodobej súťaže sú zaradené všetky turnaje Sedín Golf Tour 2019.

 

Vyhodnocovanie kategórií v dlhodobej súťaži:

 

Kategória A: Do konečného výsledku hráča/hráčky v tejto kategórii sa započíta súčet stablefordových bodov zo 14 najlepšie zahraných výsledkov počas trvania Sedín Golf Tour 2019. V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach o poradí v kategórii rozhoduje:

- súčet všetkých stablefordových bodov netto zo všetkých turnajov Sedín Golf Tour 2019, ktoré hráč/hráčka odohral/la

            - nižší HCP hráča v čase ukončenia súťaže

- vyšší počet stablefordových bodov netto z posledných piatich turnajov Sedín  Golf Tour 2019

 

Výsledky z jednotlivých turnajov Sedin Golf Tour 2019 pre hráčov s HCP vyšším ako 36 v čase uskutočnenia turnaja sa pre potreby dlhodobej súťaže prepočítajú HCP 36. 

 

Kategória B a C: Do konečného výsledku hráča/hráčky sa započíta najlepší výsledok hráča/hráčky na každej jamke, zo všetkých turnajov, ktoré hráč/hráčka odohral/la počas trvania Sedín Golf Tour 2019. Najnižší výsledok na rany určí víťaza/víťazku kategórie. V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach o poradí v kategórii rozhoduje:

            - vyšší počet odohraných turnajov počas Sedín Golf Tour 2019

            - vyšší HCP hráča v čase ukončenia súťaže

            - nižšie skóre na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke.

 

Podmienkou zaradenia hráča do dlhodobej súťaže v týchto kategóriách je odohranie minimálne piatich turnajov Sedin Golf Tour 2019.

 

Kategória D, E, F a G: Do konečného výsledku hráča/hráčky v tejto kategórii bude započítaný výsledok hráča/hráčky z kategórie A a B prepočítaný na stablefordové body netto. Na prepočet sa použije aktuálny HCP hráča v čase ukončenia Sedín Golf Tour 2019. V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach o poradí v kategórii rozhoduje:

            - vyšší počet odohraných turnajov počas Sedín Golf Tour 2019

            - nižší HCP hráča v čase ukončenia súťaže

            - vyššie skóre na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke.

 

Pridané súťaže:

 

Klub 59.

Víťazom tejto súťaže sa stane hráč/hráčka, ktorý ako prvý dosiahne výsledok ECLECTIC 59 rán

 

Priebežný Líder túry:

Víťazom tejto súťaže sa stanú hráči, ktorí budú priebežne na prvom mieste v každej kategórii po

- 7 odohraných turnajoch Sedín Golf Tour 2019

- 14 odohraných turnajoch Sedín Golf Tour 2019

 

Skokan túry:

 Víťazom tejto súťaže sa stanú hráči, ktorí sa v priebežnom poradí túry posunú o najviac miest v každej kategórii od ukončenia siedmeho turnaja po

- 14 odohraných turnajoch Sedín Golf Tour 2019

-  pri ukončení všetkých turnajov Sedín Golf Tour 2019

Hráči budú do jednotlivých kategórii od kategórie D po kategóriu G zaradení podľa aktuálneho HCP v čase vyhodnotenia pridaných súťaží Sedín Golf Tour 2019.

Pridané súťaže budú vyhodnotené počas špeciálnych stretnutí účastníkov Sedín Golf Tour 2019, ktorých konanie oznámi klub najneskôr 10 dní vopred.

Priebežné výsledky všetkých kategórii budú pravidelne zverejňované na recepcii klubu a na  www.golfsedin.sk.

 

Odpaliská:                  Ženy                                      Červené

                                    Muži                                       Žlté

 

Ceny:

Hlavná cena:

Celkový víťaz kategórie A. – 10-dňový pobyt na Bali pre dve osoby (dopravu si víťaz zabezpečuje samostatne), hráči na druhom a treťom mieste – vecné ceny.

Celkový víťaz kategórie B. – hracia karta v GC Sedín na rok 2020, hráči na druhom a treťom mieste – vecné ceny.

Celkový víťaz kategórie C. – hracia karta v GC Sedín na rok 2020, hráčky na druhom a treťom mieste – vecné ceny.

Prvé tri miesta v kategóriách D, E, F a G – vecné ceny