21°
27.05.2020Streda
25 km/h
50 %
7/10
17°
28.05.2020Štvrtok
18°
29.05.2020Piatok
18°
30.05.2020Sobota
19°
31.05.2020Nedeľa
19°
01.06.2020Pondelok

Golfové Ihrisko

Motivácia / šport / priatelia
Zaujímavý dizajn a prostredie, v ktorom sa jamky nachádzajú, ponúkajú hráčom priestor na preverenie ich reálnych možností a schopností. Ihrisko je vytvorené veľmi férovo s ohľadom na hráčov a aktuálne trendy v golfe.
Sedin Golf Resort, to je golfové ihrisko obklopené lužnými lesmi Malého Dunaja, ktoré ponúka tri typy golfového ihriska v jednej osemnástke.
Rezervácia hry
Pri vhodnom výbere odpalísk podľa výkonnosti hráča, ponúkame golfový zážitok tak začínajúcim, ako aj pokročilým hráčom, či PRO. Pre členov klubu sú pripravené samostatné priestory, zľavy a iné benefity. Okrem iného aj vyhradené časy v každej hodine prevádzky ihriska, pri včasnom objednaní tee time.
<a href="/golfove-jamky#1"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c01.jpg"> Jamka číslo: 1 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Dlhší štvorpar s vyvýšeným odpaliskom, širokou fervejou, kde je green situovaný vľavo za zákrytom urastených stromov. Ideálnym smerom odpalu je umiestnenie loptičky vpravo od stredovej línie.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#2"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c02.jpg"> Jamka číslo: 2 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Štvorpar v tvare obráteného polmesiaca bez výhľadu na vlajku. Pozdĺž celej jamky, vrátane greenu, je pozdĺžna vodná prekážka. V „bruchu“ polmesiaca je rough, takže taktika vedenia hry môže byť variabilná.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#3"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c03.jpg"> Jamka číslo: 3 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Päťparový pravý dogleg s greenom ohraničeným vodnou prekážkou. Príjemná jamka, ktorá pri presnejšej hre nemá žiadne záludné miesta.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#4"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c04.jpg"> Jamka číslo: 4 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Dlhší trojpar je jedna z mála jamiek kde absentuje les, resp. stromy, či prekážky v podobe bunkrov.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#5"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c05.jpg"> Jamka číslo: 5 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Druhá päťparová jamka v tvare predĺženého „S“ je zároveň najdlhšou jamkou ihriska. Jej záver je v priamom dotyku toku malého Dunaja. Ľavý okraj tvorí les a pozdĺžna voda, pravá strana je otvorená. Vyžaduje si presnú hru. Rozhodujúcim úderom pre dosiahnutie dobrého výsledku je rana na green.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#6"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c06.jpg"> Jamka číslo: 6 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Štvorparová jamka bez lesa a vodných prekážok. Napriek širokej ferveji hrozí nebezpečenstvo pri odpale v podobe úletu loptičky vpravo od ferveje, kde sa nachádza hustý raf. Vyvýšený green je spredu chránený bunkrom, z ostatných strán svahom.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#7"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c07.jpg"> Jamka číslo: 7 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Trojparová jamka, charakterizovaná dvoma veľkými bunkrami chrániacimi green a fairwayovými bunkrami.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#8"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c08.jpg"> Jamka číslo: 8 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Najdlhšia štvorparová jamka stáčajúca sa doľava je najťažšou jamkou ihriska. Obe strany ihriska tvorí les. Green je chránený zo všetkých strán vodou, pieskom a lesom.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#9"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c09.jpg"> Jamka číslo: 9 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Päťparová jamka je výzvou pre každého golfistu a podľa jeho vyspelosti umožňuje i rôznu variabilitu hry. Po odpale na pomerne širokú bezproblémovú fervej nasleduje výzva hrania ponad veľkú vodnú plochu priamo na green, alebo voľba konzervatívnej formy buď čiastočného alebo úplného obchádzania tejto vodnej plochy.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#10"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c10.jpg"> Jamka číslo: 10 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Druhá najdlhšia päťparová jamka je charakterizovaná širokou fervejou lemovanou z oboch strán lesom a pozdĺžnou vodou. Po prvých úderoch v rovnej línii nasleduje atak na green, ktorý je schovaný za urastenými stromami mierne vľavo. Green je naviac zo zadnej strany chránený vodou čo z tejto jamky robí štvrtú najťažšiu jamku ihriska.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#11"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c11.jpg"> Jamka číslo: 11 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Jamka v tvare tetivy točiacej sa zľava doprava je po celej ľavej strane chránená vodnou prekážkou, a z pravej strany zasa hustým rafom a veľkými bunkrami. Pre úspech hry vyžaduje presný odpal.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#12"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c12.jpg"> Jamka číslo: 12 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Odpaliská tohto trojparu sú umiestnené tesne za veľkou vodnou plochou, ktorá končí pri greene. Krátky odpal má za následok loptičku vo vode, dlhý odpal mierený doľava zasa končí v ďalšej vode.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#13"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c13.jpg"> Jamka číslo: 13 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Ľavá strana tohto zvlneného priameho štvorparu tvorí voda, lemovaná elektickým vedením, pravú hustý raf olemovaný cestou. Ide o skórovaciu jamku.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#14"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c14.jpg"> Jamka číslo: 14 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Je poslednou päťparovou jamkou a zároveň druhou najťažšou jamkou. Jej zložitosť spočíva v dĺžke jamky, presnosti všetkých úderov, ale najmä v správnom „prečítaní“ greenu, ktorý má najťažšiu konfiguráciu terénu.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#15"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c15.jpg"> Jamka číslo: 15 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Náročná štvorparová jamka stáčajúca sa zľava doprava. Pre „kratších hráčov“ sa zároveň stáva najdlhšou štvorparovkou. Kritické sú odpaly vpravo od ferveje a tiež krátke údery atakov greenu.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#16"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c16.jpg"> Jamka číslo: 16 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Priama jednoduchá a krátka štvorparová jamka. Záludnosťou je však green zvažujúci sa do vody.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#17"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c17.jpg"> Jamka číslo: 17 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Krátky trojpar obkolesený zo všetkých strán lesom. Preverí presnosť.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfove-jamky#18"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-jamka-c18.jpg"> Jamka číslo: 18 <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Štvorparová jamka je charakterizovaná cca 15 m vyvýšeným odpaliskom nad krátkou vodou a širokou fervejou. Záverečný odpal z výšky si užije snáď každý golfista. </p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="#"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-driving.jpg"> DRIVING RANGE <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Ideálny priestor na zlepšnie golfového švihu</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/golfova-akademia"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-akademia.jpg"> GOLFOVÁ AKADÉMIA <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Vstúpte do sveta golfu! Zlepšite si svoj HCP. David Poulton, Master PGA – Vám k tomu s prispením modernej technológie 4D Motion pomôže.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/sluzby/restauracia"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-restauracia.jpg"> REŠTAURÁCIA <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Priestory klubovej reštaurácie Vás očaria príjemným prostredím a naozajstnou golfovou atmosférou. Dôležitým prvkom interiéru je škótsky tartan, príjemné posedenie v pohodlných sedačkách a ušiakoch. Významné miesto má stavaná zelená pec, ktorá v čase zimy, dokáže vykúriť celý priestor reštaurácie. V reštaurácii poskytujeme celodenné stravovanie nielen návštevníkom golfového klubu a ich hosťom, ale i účastníkom pracovných či spoločenských akcií.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="/sluzby/party-house"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-party-house.jpg"> PARTY HOUSE <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Organizujete golfový turnaj, firemné školenie či konferenciu? Hľadáte zaujímavý priestor na firemný večierok alebo rodinné oslavy? PARTY HOUSE je ideálne miesto na konferencie, semináre, firemný teambuilding, súkromné oslavy, svadby a golfové turnaje.</p></a><button class="fa fa-close"></button> <a href="#"><img src="/sites/default/files/interaktivne-jamky/mapa-golf-sedin-akademia-2-jamky.jpg"> AKADÉMIA, 2 CVIČNÉ JAMKY <i class="fa fa-angle-right"></i><p>Priestor na tréning pre začínajúcich golfistov.</p></a><button class="fa fa-close"></button>
Čo všetko Vás čaká
 • Nerušený relax a odpočínok.
 • Občerstvíte se vybranými lahôdkami.
 • Spoznáte nových ľudí.
 • Dohodnete nový biznis.
 • Strávite príjemný deň s priateľmi.
 • Aj ten najhorší deň na golfe je lepší ako deň v práci ;)
Naši Členovia klubu
 • Nerušený relax a odpočínok.
 • Klubové zázemie.
 • Klubové výhody.
 • Nové obchodné príležitosti.
 • Strávite príjemný deň s priateľmi.
 • Členstvo v prestížnom klube.
Rozhodnutý? Rezervujte si hru a strávte príjemný deň.
Zavolajte nám na +421 31/ 370 0307 alebo napíšte e-mail na info@golfsedin.sk
Rezervácia hry