Milí návštevníci Sedin Golf Resort./ Dear visitors of Sedin Golf Resort

Driving Range bude kvôli nevyhnutnej údržbe uzavretý každý utorok po 19:00.

The driving range will be closed every Tuesday after 19:00 due to necessary maintenance.


 

Ďakujeme za pochopenie / Thank you for understanding