Vstup do areálu:

- Osoby vstupujúce do areálu musia mať na tvári ochranné rúško alebo adekvátnu náhradu ochrany tváre a nosa. Musia mať na oboch rukách rukavice.

- vstup na recepciu klubu max. pre dve osoby naraz

 - osoby vstupujúce na recepciu klubu sú povinné pred vstupom použiť dezinfekciu rúk

- úhradu green fee doporučujeme bezhotovostne,

- rezervácia hracích časov prostredníctvom aplikácie Tee Time, telefonicky alebo mailom priamo v klube. V prípade neskorého príchodu si klub vyhradzuje právo zrušenia hracieho času bez možnosti novej rezervácie

 - časový rozostup 10 min.

- Hráči sú povinní prísť na ihrisko najneskôr 15 min. pred rezervovaným hracím časom

- Driving range je otvorený. Loptičiek a košíkov sa dotýkajte rukou v rukavici. Prosíme o dodržiavanie odstupu medzi hráčmi 2 metre. Tréning na chipping a putting area len s vlastnými loptami. Zachovanie odstupu minimálne 2 metre od ďalšieho hráča.

- Odstup minimálne 2 metre od hráča počas celej hry

- Prosím používajte ochranné rúško, alebo adekvátnu ochranu tváre počas celej hry.

- obsluhovanie a vyberanie vlajok z jamky je zakázané, rovnako sa nedotýkať pohyblivých zábran

- po hre v pieskovej prekážke hráč upraví po sebe stopy golfovou palicou

- čističe loptičiek nepoužívať

- toalety, sprchy a šatne v priestoroch klubu a na ihrisku sú uzatvorené na základe nariadenia.

- hra s elektrickým autíčkom len pre jednu osobu. Elektrické autíčko môžu používať spolu len osoby žijúce spolu v jednej domácnosti.

- občerstvenie ku hre je zabezpečené predajom na recepcii, v nápojovom automate na ihrisku a výdajom z reštaurácie

- v prípade záujmu vziať si jedlo po hre so sebou si hráči objednávajú jedlo pred hrou a dostanú ho po skončení hry výdajom v reštaurácii.