V novej sezóne sme pre našich členov ale aj ostatných záujemcov pripravili novinku.

Vrátime Vám Vašu stratenú loptu, pokiaľ ju nájdeme na ihrisku. Ako na to?

Postup je jednoduchý.

Zaregistrujte si Vašu jedinečnú značku, ktorou si označíte svoje golfové loptičky na našej recepcii. V prípade, že takúto loptičku nájdeme, vrátime Vám ju.

K registrácii je nutné len označiť každú loptičku pod názvom značky loptičky písmenami RS (Registrované v Sedíne), viď foto č. 1.

Následne použite Vašu jedinečnú značku a označte ňou svoju loptu viď. príklad foto č.2

Takto označenú loptu si na recepcii odfotíme a spolu s Vašim tel. číslom uložíme v zozname registrovaných značiek na loptičkách. V prípade, že ju nájdeme na ihrisku, recepcia Vám ju odovzdá pri najbližšej návšteve GC Sedín. Aj samotní hráči môžu na recepcii odovzdať nájdené registrované loptičky. Registráciu jednoznačne definujú písmená RS pod názvom značky loptičky. Urobia tak radosť pôvodnému majiteľovi.

Označenie loptičiek nebude nikde zverejnené, bude uložené len v systéme GC Sedín.

V prípade, že rovnaké označenie loptičky už použil niekto pred Vami, musíte svoje označenie modifikovať alebo zmeniť.

Veríme, že sa Vám hra na našom ihrisku bude dariť a nájdených loptičiek bude čo najmenej.

Ak ale predsa len, budeme Vám môcť vrátiť Vaše obľúbené loptičky.