Cenník golfových služieb platný pre sezónu 2020
Požičovňa golfového vybavenia Cena
Golfová palica 2 €
Polovičný set golfových palíc 15 €
Manuálny vozík na golfový bag 5 €
Elektrický vozík na golfový bag 13 €

 

Požičovňa golfového autíčka Cena
Golfové autíčko 9 jamiek 25 €
Golfové autíčko 18 jamiek 35 €

 

Poškodenie alebo strata Cena
Poškodenie alebo strata golfovej palice 20 €
Poškodenie alebo strata manuálneho vozíka 50 €
Poškodenie alebo strata elektrického vozíka *  
Poškodenie autíčka *  

 

Parkovanie karavanu/obytného prívesu Cena
Parkovanie karavanu/obytného prívesu (voda, toalety) 20 €/noc

 

Poškodenie sa rieši individuálne na základe rozsahu škôd