Hranice ihriska:
-  Hranice ihriska označujú biele kolíky a biele čiary
Vodné prekážky:
-  Vodné prekážky sú označené čiarami a kolíkmi
Pohyblivé zábrany:
-  Kamene a hrable v pieskových prekážkach
-  Kolíky označujúce vodné prekážky
-  Vzdialenostné kolíky
Nepohyblivé zábrany:
-  Informačné tabule, lavičky a smetné koše
-  Stromy podopreté drevenými kolmi tvoria spoločne  
   nepohyblivú zábranu
-  Hlavy ostrekovačov, kryty šácht
-  Čističe loptičiek a palíc
-  Cesty s umelým povrchom
-  Elektrické stĺpy
Vzdialenostné kolíky:
-  Vzdialenosti sú merané k prednému okraju greenu
-  1 biely pás = 100 m, - 2 biele pásy = 150 m,
-  3 biele pásy = 200 m
Elektrické vedenia:
-  Ak lopta po údere zasiahne elektrické vedenie, alebo stĺp  
   vysokého napätia, hráč MUSÍ beztrestne opakovať ranu z  
   miesta čo najbližšieho pôvodnému miestu
Ochrana mladých stromov:
-  Všetky stromy do výšky 2 metrov, ktoré sa nenachádzajú v  
   súvislom lesnom poraste spadajú pod pravidlo o ochrane  
   mladých stromov (beztrestné spustenie lopty)
Bezpečnosť:
-  Na ihrisko vstupujete na vlastnú zodpovednosť
-  Signál vydávaný maršálom na okamžité prerušenie hry z  
   dôvodu nebezpečenstva bleskov je dlhý tón sirény
Etiketa:
-  Vypichujte stopy po dopadoch loptičiek na jamkoviskách